Menu Zavřeno

Autorské právo v praxi

I když si toho žáci nejsou často vědomi, setkávají se s autorským právem prakticky v každodenním životě při pořizování fotografií a jejich dalším užití, při ať již legálním či nelegálním stahování hudby a filmů z internetu, při uploadování fotografií či hudby na internet nebo při vkládání hyperlinkových odkazů na sociální sítě jako je Facebook či Instagram.

Cílem tohoto jednoho z bloků projektu IRDS: Autorské právo v praxi je vysvětlit žákům střední školy pro ně přijatelnou formou problematiku autorského práva, a to zaměřenou na otázky, které se jich osobně týkají.

Blok Autorské právo v praxi je vymyšlen tak, aby byl realizován ve čtyřech vyučovacích dnech.

První vyučovací den je zahájen powerpointovou přednáškou zaměřenou na základní pojmy autorského práva. Žákům bude kupříkladu vysvětleno základní paradigma, že je třeba rozlišovat mezi (duševním) dílem jako nehmotným statkem a hmotným substrátem, na němž je dílo hmotně zachyceno. Poté si žáci zahrají na advokáty, kdy budou hledat chyby v základním smluvním typu používaném v autorském právu, a to v licenční smlouvě. Následně čeká žáky překvapení v podobě exkurze do nakladatelství.

Další vyučovací den je zaměřen na vysvětlení problematiky tzv. výjimek a omezení autorského práva. Den předtím se žáci naučili, že mohou cizí dílo užít na základě licenční smlouvy. V tento vyučovací den se dozvědí, že mohou díla užít i bez sjednání licenční smlouvy, a to na základě zákona a jen výjimečně. Takovými výjimkami je citace, užití pro osobní potřebu (kupříkladu stažení filmu z internetu pro osobní potřebu) nebo svoboda panoramatu. Následně budou žáci rozděleni na dvě skupinky, v rámci které si zvolí, kdo by chtěl být žalobce, kdo žalovaný a kdo soudce. Žáci si přečtou skutkový stav k jednomu zajímavému soudnímu sporu ohledně písničky Zdeňka Svěráka, aby věděli, na jaké téma budou vypracovávat vzor žaloby, vzor vyjádření k žalobě a vzor soudního rozhodnutí. Žáci si pak na základě již osvojených teoretických poznatků zahrají na advokáty a soudce a vypracují si žalobu, vyjádření k žalobě a soudní rozhodnutí.

Třetí vyučovací den je probírána problematika tzv. Creative Commons. Učebna se promění v soudní síň, žáci si zahrají na právnické profese a natočí si simulované soudní jednání, na které se den předtím připravovali.

V poslední vyučovací den se žáci zúčastní již reálného soudního jednání, které bude zaměřeno na autorskoprávní problematiku nebo na ochranu osobnosti. Na konci celého bloku se žáci seznámí s problematikou pirátství na internetu.