Menu Zavřeno

Bezpečná komunikace, informační bezpečnost: O projektu

Cílem programu Bezpečná komunikace, informační bezpečnost je srozumitelnou formou přiblížit žákům středních škol a gymnázií právní oblasti, které se jich bezprostředně týkají. Je zjištěno, že žáci středních škol a gymnázií sice mají jakési povědomí o tom, jak je ne/bezpečné komunikovat přes sociální sítě, ale již se mnohdy neorientují v právních otázkách každodenního života.

Není výjimkou, že někteří žáci již na střední škole či gymnáziu předčasně opouštějí rodinná hnízda, hledají si práci a také byt k nájmu. Jejich informovanost o bezpečném uspořádání životních situací však nemusí být vysoká. Na jejich životní dráze je mohou čekat i nástrahy při seznámení se se špatnými kamarády a s tím spojenou zkušeností s užitím návykových a omamných látek. I zde je třeba pamatovat na co nejvyšší bezpečnost komunikace nejen mezi žáky navzájem. Část tohoto programu je proto věnována i drogové problematice. 

Blok Bezpečná komunikace, informační bezpečnost je vymyšlen tak, aby byl realizován ve dvou vyučovacích dnech.

První vyučovací den je zaměřen na občanské právo, pracovní právo a právo správní, a to vše zaměřené na okruhy, se kterými se žáci středních škol v životě setkávají nebo v blízké budoucnosti mohou setkat. Pozornost žáků bude zaměřena na problematiku nájmu a na podnikání mladých lidí. Dále se probere pracovní právo, a to zejména pracovní smlouva, kdy bude vysvětleno, co jsou její základní obsahové náležitosti a na co si mají dát žáci při jejím uzavírání pozor. Samozřejmě budou představeny i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Dále bude pro žáky připraven workshop s personalistkou, která jim vysvětlí, jak má vypadat životopis a motivační dopis, jak se mají připravit na pohovor a upozorní na zajímavosti či nástrahy pracovního trhu. V poslední fázi tohoto vyučovacího dne přijde pro žáky přednést přednášku člen Policie ČR ohledně trestního stíhání fyzických osob.

Druhý vyučovací den je věnován trestnímu právu. Žáci se pojedou podívat na exkurzi soudního jednání zaměřeného na trestněprávní problematiku. Následně si ve škole zahrají na soudce, advokáty a státní zástupce, kdy si na základě připravených materiálů vyzkouší sepsat právní texty. Učebna se promění v soudní síň a žáci si nasimulují soudní jednání tak, jak se s ním předtím reálně seznámili a během něhož budou používat své sepsané právní texty.