Menu Zavřeno

Prezentace a práce s informacemi:
O projektu

Prezentace zpracovaných informací je v dnešní době součástí sdělovacího procesu. Poskytovatel informace musí ovládat „umění“ její správné prezentace a i obhajoby. Sebekvalitnější informace, která nenalezne pochopení, odezvu u svého příjemce je v podstatě informací nadbytečnou. Vše výše uvedené se však netýká pouze informací v reálném čase (viz. Internetové portály – Facebook, Instagram atd.), ale také, ba právě zejména, informací z různých historických období.

Samostatnou, avšak velmi důležitou oblastí, ve které využijeme dovednosti členů týmu, je oblast rétoriky. V dnešní době elektronické komunikace je proces písemného vyjadřování zdrojem jistých problémů a nepochopení, a o to více se dnešní mladí lidé dostávají do problémů, pokud jsou postaveni před úkol prezentovat, obhájit a odůvodnit své myšlenky, nápady a činy. Nejen správné pochopení textu, ale také předání dalšímu příjemci se stává klíčovou dovedností.