Menu Zavřeno

Prezentace

V rámci ověřování jsme vytvořili tyto výukové prezentace, které lze
využít jako metodickou pomůcku při výuce jednotlivých bloků programu.

Pro zcela neslyšící byly prezentace překládány přímo při výuce tlumočníky Českého znakového jazyka.

Prezentace A – Média je určena k zopakování základních témat z kapitoly Nová a stará média a je možno ji doplnit vašimi fotografiemi z exkurze do redakce veřejnoprávních médií a použít pro zpětnou reflexi studentů.

Prezentace B – Knihovny je určena pro výuku skupiny B – je možno doplnit ji fotografiemi z vaší exkurze do knihovny a následně k výuce tématu Knihovna – místo nejen digitálního bezpečí.

Prezentace C – úvod a prezentace C – Desatero jsou určeny pro výuku a upevnění pojmů tématu Desatero bezpečnosti na internetu 

Prezentace D je určena pro výuku tématu Komunikace a představuje úlohu tlumočníků Českého znakového jazyka.