Menu Zavřeno

Pracovní listy

Pracovní listy – souhrnné opakování, mají za úkol shrnou probrané téma, vyvolat u žáků sebereflexi, ozřejmit nové výrazy, pobízet žáky k práci se slovníčkem  a procvičení tématu.  Jsou nedílnou součástí pracovních sešitů ve variantě A pro společné učení a osoby se sluchovým postižením i ve variantě B pro zcela neslyšící a uživatele Českého znakového jazyka.

Pracovní listy jsou zařazeny za každou částí pracovních sešitů. A – Nová a stará média, B – Knihovna – místo nejen digitálního bezpečí, C- Desatero bezpečnosti na internetu, D – Komunikace. K tomuto řazení učebních materiálů bylo přistoupeno na základě ověřování programu. Řešení úkolů v pracovních sešitech i pracovních listů  naleznete v Metodice pro pedagogy, příloha č. 6., str. 95 a následující.
 
Do pracovních sešitů nebylo  „Řešení“  zařazeno na základě zkušeností z evaluace a  ověřování.