Menu Zavřeno

Manuál

Ke vzdělávání všech žáků přistupujeme na základě téhož vzdělávacího přístupu (bilingvální × monolingvální) a týchž vzdělávacích postupů.

Vzhledem ke speciálním potřebám neslyšících a osob se sluchovým postižením je nezbytné, aby maximum materiálů bylo vizuálně upraveno a zároveň obsahovalo  komunikační systém zvolený žáky. Celou řadu aktivit v rámci tohoto VP je možné navzdory různé jazykové úrovni žáků vést společně. Vzdělávací obsahy jsou vytvořeny tak, že žáci mohou spolupracovat, učit se jeden od druhého.  Proto bylo v rámci vytváření materiálů přistoupeno k vytvoření čtyř úvodních výukových videí, které tematicky uvedou celou část programu.

Pro potřeby pedagogů předkládáme v rámci přípravy na výuku tři
varianty:

VÝUKOVÁ VIDEA BEZ ÚPRAV – slouží intaktním pedagogickým pracovníkům pro přípravu výuky – obsahuje 4 výuková videa tematicky řazená stejně jako v materiálech určených pro žáky a žákyně:
A) Nová a stará média
B) Knihovna – místo nejen digitálního bezpečí
C) Desatero bezpečnosti na internetu
D) Komunikace

VÝUKOVÁ VIDEA – VARIANTA  A – VIDEA S PEVNÝMI TITULKY PRO VÝUKU
INTAKTNÍCH ŽÁKŮ A OSOB S LEHKÝM SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – 4 výuková videa tematicky řazená stejně jako v materiálech určených pro žáky a žákyně:
A) Nová a stará média
B) Knihovna – místo nejen digitálního bezpečí
C) Desatero bezpečnosti na internetu
D) Komunikace

VÝUKOVÁ VIDEA – VARIANTA B – VIDEA S PŘEKLADEM DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA A VOLITELNÝMI TITULKY – PRO VÝUKU NESLYŠÍCÍCH A UŽIVATELŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA – 4 výuková videa tematicky řazená stejně jako v materiálech určených pro žáky a žákyně:
A) Nová a stará média
B) Knihovna – místo nejen digitálního bezpečí
C) Desatero bezpečnosti na internetu
D) Komunikace

Žáci a žákyně mají videa  k dispozici  v pracovních sešitech se slovníčky a pracovními listy. Videa jsou zakomponována ve formě QR kódů.